COST CONTROL’UN AMACI VE PROSEDÜRLERİ
COST CONTROL’UN AMACI:
• Birim maliyeti hesaplamak,
• İşletme faaliyetlerini kontrole yardımcı olmak,
• Planlamaya yardımcı olmak,
• Alınacak kararlara yardımcı olmak,
• Hedeflenen sonuçları belirlemek,
• Personelin işletme hedefleri doğrultusunda çalışmasını sağlamak,
• İşletmenin değişen şartlara ve hedeflere uyumunu temin etmek,
• Ulaşılan sonuçları ölçmek,periodik zamanlarda rapor hazırlamak,
• Hedeflenen ile gerçekleşmesi beklenen sonuçlar arasındaki uyumsuzluk ortaya çıkacağı tahmin ediliyorsa önleyici önlemleri belirlemek,
• Eğer uyumsuzluk ortaya çıkmışsa, düzeltici önlemleri ilgililere bildirmektir.

COST CONTROL PROSEDÜRLERİ:

Günlük işler:
• İşletmenin karlılığını yüksek standart ve kaliteye sadık kalarak maksimum hale getirmek için sıhhatli maliyet kontrol sistemleri saptanmalı, uygulaması sağlanmalı, kontrol edilip, denetlenmelidir.
• Analizler yaparak ve raporlar hazırlayarak idarenin tüm kademelerine maliyetler ve problemler konusunda bilgi verilmelidir.
• Malzeme alımları konusunda öneriler sunulmalıdır.
• Günlük tesellüm, ambar, depolama ve ambardan çıkışlar kontrol edilmelidir.
• Yemek ve barlar porsiyon ve reçete kontrolleri yapılmalıdır.
• Departmanlar arası transfer, zayiatların ve iadelerin bilgisayar girişi günlük olarak yapılmalıdır.
• Barlar satış noktalarından gelen satış miktarları gece sonu sayımlarının bilgisayara işlenerek, stoklardan düşümü sağlanmalıdır.
• Günlük depodan gelen irsaliye, fatura ve ambar çıkış fişlerinin kontrolü yapılmalı; bu işlem tamamlandıktan sonra fatura girişleri onaylanarak muhasebeye teslim edilmelidir.
• Depodan barlara talep fişleri ile barlara çıkan içkilerin günlük olarak ilgili barlara girişleri yapılmalı, gece sonu yapılan bar sayımlarına göre barların artısı ve eksisi kontrol edilmelidir.
• İşletmenin günlük gelir,gider miktarları ile girişlerinin (Guruplandırılmış sayı ve TL tutarlarını daha önceki yıllara göre performansının karşılaştırıldığı günlük analizlerin içinde bulunduğu Günlük Durum Raporu çıkarılmalıdır.
• İşletmede yapılan Özel Gecelere müteakip gün sonunda maliyetleri çıkarılmalıdır.
• Departmanların talep fişleri en geç saat 10:00’ a kadar onaylanarak, talep fişlerinde gereksiz veya fazla olan malzemeler varsa iptali yapılmalıdır.
• Günlük rutin olarak satış noktaları ve diğer departmanların kontrolleri ve denetlemesi yapılmalıdır.
• Günlük araç km.’leri tutulmalı ve kontrol edilmelidir.
• Günlük elektrik, mazot ve su sarfiyatı takip edilmelidir.
• Akaryakıt giderleri harcama yerlerine göre hesaplanmalıdır.
• Günlük kişi başı gelirleri departmansal olarak hazırlanmalıdır.
• Tüm tesisteki gelir kalemleri ve prosedürleri izlenmeli, aksaklıklar, yanlışlıklar ve eksiklikler rapor edilmelidir.Misafir şikayet ve beklentileri dikkate alınmalıdır.

Haftalık İşler:
• Menü planlaması yapılmalıdır.
• Maliyet ve fiyatlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
• Ara dönem bar sayımları yapılmalıdır.

Aylık İşler:
• Fiyatlandırma ve maliyet çalışmaları yapılmalıdır.
• Aylık tüm işletmenin yiyecek,içecek ve genel malzeme sayımları ve envanter çalışmaları yapılmalıdır.
• Muhasebeye gerek hukuksal gerekse planlamaya (kar - zarar, bütçe ve bilanço) yardımcı olmak amacıyla envanter ve sayım sonuçları en geç ayın 2’sinde iletilmelidir.
• Departmanların maliyet analizleri hazırlanarak, departmansal bazda envanter farkları belirlenmelidir.
• Her üç ayın sonunda yapılan envanter çalışmaları muhasebeye gönderilmelidir.

Daha Fazlası Ve Dateylar İçin İletişim Kurunuz...