YİYECEK VE İÇECEK SERVİSİ BÖLÜMÜNÜN ORGANİZASYON ŞEMASI VE PERSONEL GÖREV DAĞILIMI
YİYECEK & İÇECEK OPERASYONLARI SORUMLUSU(6. SEVİYE) (F&B MÜDÜRÜ):

Yiyecek ve İçecek Bölümüne bağlı personelin koordineli ve uyumlu olarak çalışmasını sağlar. Bölümün yüksek kârlılığını sağlayacak yiyecek ve içecek politikalarını uygular. Misafire kaliteli servisin sunulabilmesi için yiyecek-içecek, satın alma ve servis safhalarında tüm faaliyetleri yönlendirir, yönetir ve denetler.

Kendi bölümünde verilen hizmetlerin işletme standartlarına uygun verilmesini sağlayan, konuk memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkaran ve koruyan, yönetme bilgi ve becerisine sahip kişidir. Gelir ve gider bütçesini hazırlamak, takip etmek, sapmaması için gerekli önlemleri almak, yiyecek içecek departmanında yer alan prosedür ve talimatları uygulamak, tüm personel tarafından uygulanmasını sağlamak, bunlar ile ilgili personelini eğitmek, otelin yıllık hedeflerini yerine getirebilmek amacıyla geniş kapsamlı bir iş planı hazırlamak, devamlı olarak departmanı ile ilgili performansını ve geliştirilebilecek yönlerini plana göre Genel Müdüre rapor vermek, yiyecek içecek müdürünün başlıca görevleridir.

YİYECEK & İÇECEK OPERASYONLARI SORUMLUSU (5. SEVİYE) (MAITRE D’HOTEL):

Yiyecek ve içecek bölümü içinde, işletme politika ve izlekleri doğrultusunda mutfak ve bulaşıkhane ile servis arasındaki koordinasyonu sağlama; servis bölümünün bütçe hedeflerine ulaşılmasında ve bölüm içi aktiviteleri yürütme konularında amirine yardımcı olma; bölümünde verilen hizmetlerin işletme standartlarına uygunluğunu denetleyerek konuk memnuniyetini sağlama ve koruma; yönetme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

SERVİS SORUMLUSU (4. SEVİYE) (CAPTAIN):

İşletme politika ve izlekleri doğrultusunda sorumlu olduğu restoran postaları (servis istasyonları) ve barlardaki koordinasyonu sağlama ve bölüm içi aktiviteleri yürütme konularında Yiyecek & İçecek Operasyonları Sorumlusuna (Seviye 5) ( Maitre d’hotel) yardımcı olma, kendi bölümünde verilen hizmetlerin işletme standartlarına uygun verilmesini sağlama, konuk memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarma, koruma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahip kişidir.

SERVİS GÖREVLİSİ (3. SEVİYE) (GARSON):

Servis Görevlisi (Garson) (Seviye 3), salon ve masa düzenlemesi, misafir karşılama, yiyecek ve içecek siparişi alma, özel teknikler kullanarak çeşitli yiyecek ve içecekleri hazırlama ve servis yapma, hesap alma işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde hazırlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve Sorumlulukları:
• Mise en place (servis öncesi ön hazırlık) çalışmasını yapar.
• Ast ve üstler arasında iletişimi sağlar.
• Yardımcı elemanların görev dağılımını yapar veya denetler.
• Yardımcı elemanların kıyafetlerini denetler.
• Yardımcı elemanların görevlerini eksiksiz, doğru ve zamanında yapıp yapmadıklarını denetler.
• Restoran malzemelerini servise hazırlar veya denetler.
• Servis alanlarının temizliğini yapar.
• Araç ve donanımlarının temizliğini yapar, arızaları ilgililere bildirir.
• Servis esnasında kullanılacak malzemelerin teminini sağlar.
• Masa set-up’ını hazırlar.
• Günlük servis öncesi toplantılara katılır.
• Servis sırasında yapılan işlemleri yürütür.
• Konukların istek ve şikâyetleri ile ilgilenir.
• Restoran malzemelerinin kullanımında azami özen gösterir.
• Konuklara işletme standartlarına ve izleklerine göre yiyecek ve içecek servisi yapar.
• Konukların Restoranda unuttukları değerli eşyaları kaptana iletir.
• Konuklar ile olumsuz diyaloga girmekten kaçınır.
• Konuklara, işletme ve kendisi ile ilgili özel sorunları anlatmaktan kaçınır.
• İşletme ile ilgili izleklere uyar.
• Kendisine tebliğ edilen tüm talimatlara uyar.
• Mesleği ile ilgili yayınları takip eder.
• Kurs ve seminerlere katılır.

SERVİS GÖREVLİSİ (2. SEVİYE) (KOMİ):

Konaklama ve yeme-içme işletmelerinde standartlara uygun olarak servis alanlarının temizlik ve düzeni ile ilgilenen, servis sırasında garsona yardım eden, işiyle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip kişidir.

Görev ve Sorumlulukları:
• İş öncesi kişisel temizlik, bakım ve hazırlık yapar.
• Restoran malzemelerini servise hazırlar.
• Servis dolaplarını servise hazırlar.
• Servis alanlarının temizliğini yapar.
• Araç ve donanımların temizliğini yapar.
• Servis esnasında garsonun ve kendisinin kullanacağı malzemeleri temin eder.
• Kirli örtü ve peçeteleri değiştirir.
• Garsonun talimatı üzerine masaları ve sandalyeleri yerleştirir.
• Masa set-up’ını (masada bulunan malzemelerin tümü) hazırlar.
• Servis arabalarını servise hazırlar.
• Günlük servis öncesi toplantılara katılır.
• Sipariş fişlerini gerekli yerlere iletir.
• Alınan siparişleri amirine getirir.
• Kirli servis malzemelerini bulaşıkhaneye taşır.
• Salonları temizler.
• Servis alanlarını bir sonraki güne hazırlar.
• Mesleği ile ilgili yayınları takip eder.
• Kurs ve seminerlere katılır.

ZİYAFET/BANQUET MÜDÜRÜ:

Otelde yapılacak olan tüm ziyafetleri, davetleri, toplantı ve kongreleri organize edip yönetme ve ilgili bölümlerle koordine edip yazılı olarak duyurma, satış bölümü ile işbirliği içinde çalışarak işletmenin davet ve ziyafetlere yönelik satışını yapma, yönetme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

BARMEN/BARMAID:

Barda alkollü ve alkolsüz sıcak ve soğuk içecekleri hazırlama ve bunlarla birlikte sunulan atıştırmalık yiyecekleri konuklara sunma, barı düzenleme bilgi, becerisine sahip kişidir. Bar şefine karşı sorumludur.

Görev ve Sorumlulukları:
• Barın düzenli bir şekilde açılışından sorumludur.
• Barın temizliğini yapar.
• Barın eksiklerini ve stoklarını denetler ve depodan malzemeleri çeker.
• Gerekli günlük malzemeleri hazırlar.
• İçki dolaplarını düzenler, denetler.
• Bar setlerini hazırlar.
• Konukların siparişlerini alır ve içki siparişlerini reçetelerine uygun olarak hazırlar.
• Siparişler için onay alma, kapama ve ödeme işlemlerini yapar.
• Kirlenen bardakları makinede yıkar, siler ve yerleştirir.
• Her zaman görünümüne ve üniformasının temiz ve düzenli olmasına dikkat eder.

BAR KOMİSİ:

Barın servise hazırlanması, temizliği ve barmanin verdiği tüm işlerin yapılmasından sorumlu bar görevlisidir. En az bir lisanı anlayabilmelidir.

Daha Fazlası Ve Dateylar İçin İletişim Kurunuz...