PERSONEL FAZLA MESAİ SAYFASI
Personel Fazla Mesai Sayfası

1.

Görevi: Personelin görevi bu haneye otomatik yazılır.

Adı: Personelin adı bu haneye otomatik yazılır.

Soyadı: Personelin soyadı bu haneye otomatik yazılır.

2.

Kadrolu personelin yaptığı fazla mesai ilgili güne "M" yazılmak suretiyle işaretlenir.

3.

Gün: Yazılan mesailer hangi güne denk geliyorsa ilgili hanelere otomaik olarak yazılır (Normal Gün-Hafta Tatili-Bayram Tatili).

Brut Maaş: Personelin brut maaşı bu haneye otomatik olarak gelir.

Normal Gün Mesai: Normal çalışma gününe denk gelen mesai 1,5 ile çarpılarak bu haneye otomatik yazılır.

Hafta Tatili Mesai: Hafta tatili gününe denk gelen mesai 2 ile çarpılarak bu haneye otomatik yazılır.

Bayram Tatili Mesai: Bayram tatili gününe denk gelen mesai 3 ile çarpılarak bu haneye otomatik yazılır.

Banket Mesai: Personelin banket servisinden dolayı bir alacağı doğmuşsa, hakedişi bu haneye manuel yazılır.

Diğer Gün Mesai: Personelin diğer servislerden dolayı bir alacağı doğmuşsa, hakedişi bu haneye manuel yazılır.

Toplam Mesai: Personelin toplam hakedişi bu haneye otomatik yazılır.