KAR-ZARAR SAYFASI
Kar-Zarar Sayfası

Bu sayfa aylık kar-zarar miktarınızı gösterir, gelirinizin kaçta kaçını hangi noktalara harcamışsınız gibi istatistiki bilgileride içerir sayfadır.

1.

Bu bölüm aylık gelir bilgilerini içerir. Tamamen otomatilktir. Önceki sayfalarda girilen bilgilere göre ilgili hanelere detaylar otomatik olarak gelir. Önceden yapılan ayarlamalar sayesinde gelirler KDV düşülmüş olarak net gelir olarak gelir.

2.

Açılış Stoğu: Bir önceki aysonunda yapılmış olan temizlik stok sayımı tutarı bu haneye otomatik olarak yazılır.

Faturalar Ve Harcamalar Toplamı: Girilen faturalara göre toplam fatura tutarları kdv hariç olarak bu haneye otomatik olarak gelir.

Nakit Harcama: Yapılan nakit harcamalar faturalar bölümüne işlenmeyip başka bir yerde tutuluyorsa, bu alana manuel yazılmalıdır. Fatura giriş sayfasına işleniyorsa gereği yoktur.

Ara Toplam: Yapılan harcamaların toplamını alır hanedir.

Aysonu Depo Sayım: Aysonu stok sayımına göre depodaki temizlik ürünü toplam bedeli bu haneye otomatik olarak yazılır.

İade: Herhangi bir nedenle tedarikçi firmaya ürün iadesi yapılmışsa, iade faurasının tutarı kdv hariç olarak bu haneye manuel yazılır.

Ara Toplam: Aysonu depo sayımı ve iadenin ara potlamını otomatik alan hanedir.

Toplam Temizlik Tüketimi: Ay içinde toplam tüketilen temizlik ürününü TL cinsinden otomatik hesaplayıp bildiren hanedir.

3.

Açılış Stoğu: Bir önceki aysonunda yapılmış olan gıda stok sayımı tutarı bu haneye otomatik olarak yazılır.

Faturalar Ve Harcamalar Toplamı: Girilen faturalara göre toplam fatura tutarları kdv hariç olarak bu haneye otomatik olarak gelir.

Nakit Harcama: Yapılan nakit harcamalar faturalar bölümüne işlenmeyip başka bir yerde tutuluyorsa, bu alana manuel yazılmalıdır. Fatura giriş sayfasına işleniyorsa gereği yoktur.

Ara Toplam: Yapılan harcamaların toplamını alır hanedir.

Aysonu Depo Sayım: Aysonu stok sayımına göre depodaki gıda ürünü toplam bedeli bu haneye otomatik olarak yazılır.

İade: Herhangi bir nedenle tedarikçi firmaya ürün iadesi yapılmışsa, iade faurasının tutarı kdv hariç olarak bu haneye manuel yazılır.

Ara Toplam: Aysonu depo sayımı ve iadenin ara potlamını otomatik alan hanedir.

Toplam Yiyecek İçecek Tüketimi: Ay içinde toplam tüketilen gıda ürününü TL cinsinden otomatik hesaplayıp bildiren hanedir.

Kar-Zarar Sayfası 4.

Açılış Stoğu: Bir önceki aysonunda yapılmış olan lpg stok sayımı tutarı bu haneye otomatik olarak yazılır.

Faturalar Ve Harcamalar Toplamı: Lpg faturaları fatura giriş kısmından diğer diye girilip bu haneye manuel olarak yazılmalıdır.

Nakit Harcama: Yapılan nakit harcamalar faturalar bölümüne işlenmeyip başka bir yerde tutuluyorsa, bu alana manuel yazılmalıdır. Fatura giriş sayfasına işleniyorsa gereği yoktur.

Ara Toplam: Yapılan harcamaların toplamını alır hanedir.

Aysonu Depo Sayım: Aysonu stok sayımına göre depodaki lpg ürünü toplam bedeli bu haneye otomatik olarak yazılır.

İade: Herhangi bir nedenle tedarikçi firmaya ürün iadesi yapılmışsa, iade faurasının tutarı kdv hariç olarak bu haneye manuel yazılır.

Ara Toplam: Aysonu depo sayımı ve iadenin ara potlamını otomatik alan hanedir.

Toplam Lpg Tüketimi: Ay içinde toplam tüketilen lpg ürününü TL cinsinden otomatik hesaplayıp bildiren hanedir.

5.

Açılış Stoğu: Bir önceki aysonunda yapılmış olan tüketim stok sayımı tutarı bu haneye otomatik olarak yazılır.

Faturalar Ve Harcamalar Toplamı: Girilen faturalara göre toplam fatura tutarları kdv hariç olarak bu haneye otomatik olarak gelir.

Nakit Harcama: Yapılan nakit harcamalar faturalar bölümüne işlenmeyip başka bir yerde tutuluyorsa, bu alana manuel yazılmalıdır. Fatura giriş sayfasına işleniyorsa gereği yoktur.

Ara Toplam: Yapılan harcamaların toplamını alır hanedir.

Aysonu Depo Sayım: Aysonu stok sayımına göre depodaki tüketim ürünü toplam bedeli bu haneye otomatik olarak yazılır.

İade: Herhangi bir nedenle tedarikçi firmaya ürün iadesi yapılmışsa, iade faurasının tutarı kdv hariç olarak bu haneye manuel yazılır.

Ara Toplam: Aysonu depo sayımı ve iadenin ara potlamını otomatik alan hanedir.

Toplam Tüketim Tüketimi: Ay içinde toplam tüketilen tüketim ürününü TL cinsinden otomatik hesaplayıp bildiren hanedir.

6.

Bu alan tamamen manueldir. Fatura giriş sayfasında "DİĞER" olarak girilmiş olan faturaları bu alanda açıklayarak yazmalısınız. Aksi takdirde "DİĞER" olarak işretlenen faturaları kar-zarar sayfasında belirtememiş olursunuz.

7.

Brut Maaşlar Toplamı: Bu henye kadrolu perdonelin brut maaş toplamı otomatik olarak yazılır.

İzin Provizyon: Brut maaşlara göre izin provizyon gideri otomatik olarak hesaplanır.

Ssk: Brut maaşlara göre SSK gideri otomatik olarak hesaplanır.

İşsizlik Fonu: Brut maaşlara göre işsizlik fonu gideri otomatik olarak hesaplanır.

Sosyal Ödenek: Herhangi bir nedenle sosyal ödenek yapılmışsa bu haneye manuel olarak yazılır.

Yol Parası: Yol parası veriliyorsa bu haneye manuel olarak yazılır.

Mesai: Yaptırılan mesai gideri bu alana manuel olarak yazılır.

Personel Kiralama: Ekstra personel sayfasında girilen bilgilere göre, kiralık personel gideri bu haneye otomaik olarak yazılır.

İhbar & Kıdem Tazminatı: İhbar tazminatı ödemesi yapıldıysa bu haneye manuel yazılmalıdır.

Toplam Personel Maliyeti: Personel maliyeti toplamını otomatik hesaplayan hanedir.

8.

Gelir: Gelirler toplamı bu haneye TL cinsinden otomatik yazılır.

Yiyecek İçecek: Yiyecek içecek giderleri toplamı bu haneye TL cinsinden otomatik yazılır.

Tüketim: Tüketim giderleri toplamı bu haneye TL cinsinden otomatik yazılır.

Lpg: Lpg giderleri toplamı bu haneye TL cinsinden otomatik yazılır.

Temizlik: Temizlik giderleri toplamı bu haneye TL cinsinden otomatik yazılır.

Personel: Personel giderleri toplamı bu haneye TL cinsinden otomatik yazılır.

Diğer: Diğer giderler toplamı bu haneye TL cinsinden otomatik yazılır.

Toplam Maliyet: Toplam maliyet bu haneye TL cinsinden otomatik yazılır.

Kar-Zarar: Kar-Zarar hesaplanır ve bu haneye TL cinsinden otomatik yazılır.

Not: Bu alan tamamen otomatiktir. Girilen verilere göre sonuç verir.

9.

Bu bölümde tüm maliyet, kar veya zarar, hedeflenen bütçe ile gerçekleşen arasındaki fark, geçen yıl aynı ayla bu yıl aynı ay arasındaki fark oran olarak gösterilir.

Yiyecek içecek Maliyeti: Yiyecek içecek maliyeti bu haneye yüzde cinsinden otomatik yazılır.

Tüketim Maliyeti: Tüketim maliyeti bu haneye yüzde cinsinden otomatik yazılır.

Lpg Maliyeti: Yiyecek içecek maliyeti bu haneye yüzde cinsinden otomatik yazılır.

Temizlik Maliyeti: Temizlik maliyeti bu haneye yüzde cinsinden otomatik yazılır.

Personel Maliyeti: Personel maliyeti bu haneye yüzde cinsinden otomatik yazılır.

Diğer Maliyet: Diğer maliyetler bu haneye yüzde cinsinden otomatik yazılır.

Kar-Zarar: Kar-Zarar bu haneye yüzde cinsinden otomatik yazılır.

Aylık Bütçe Hedefi: Yıllık planlanan bütçedeki hedef maliyet bu haneye manuel olarak girilir.

Hedef Bütçe Gerçeleşen Farkı: Planlanan bütçe ile gerçekleşen farkını TL ve oran cinsinden otomatik hesaplayan hanedir.

Geçen Yıl Yüzde: Bu alana geçen yılki aynı ayda gerçekleşen yüzde oranları manuel girilir. Bu alan sayesinde istatistiki bilgi elde edilmiş olur.

Gelecek Ay Tahmini: Durum değerlendirmesi yapılarak gelecek ay için bir öngörü oluşturularak bu alana not düşülmesi faydalı olabilir.