CARİ DEFTER SAYFASI
Cari Defter Sayfası

1.

Bu sayfada tamamen otomatiktir. Tedarikçi firmaların girilen faturaları ile yapılan ödemeler hangi günlerde ise bu sayfadaki ilgili hanesine otomatik olarak yazılır.

2.

Müşterilerin cari hesaplarının bulunduğu bölümdür. Müşteri cari hesapları ve yapılan ödemeler hangi günlerde ise bu sayfadaki ilgili hanesine otomatik olarak yazılır.

Cari Defter Sayfası

3.

Bu bölümde aysonu hangi firmaya ne kadar borç var veya hangi firmaya ne kadar ödeme yapılmış görülebilinir.

4.

Bu bölümde aysonu hangi müşterinin ne kadar borcu var veya ne kadar ödeme yapımış görülebilinir.