STOK KARTLARI DETAYI
Stok Takip Programı

Stok takip safası üzerinden faturalarınızdaki bilgiler ışığında stoklarınızı girebilir, anlık elinizdeki stoğu görebilir, azalanları belirleyip stok durumunuza göre siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca aysonu sayım sonucunu girerek durumunuzu gözlemleyebilirsiniz.

1.

Ana Stok Durumu: Ürünün hangi stok grubuna ait olduğu mutlaka yazılmalıdır. Bunlar gıda, temizlik, tüketim, lpg olmalıdır.

Ürünün Adı: Stoktaki ürünün ismi bu haneye manuel yazılır.

Birim Miktarı: Ürünün birim miktar cinsi bu haneye manuel yazılır.

Ay İçindeki En Yüksek Birim Fiyatı: Bu hane otomatiktir. Ay içindeki en yükek maliyet birim fiyatını gösterir hanedir.

Ortalama Birim Maliyet Fiyatı: Bu hane otomatiktir. Ürünün ay içindeki alımlarının ortalama değerini verir.

Önceki Ayın Ortalama Birim Fiyatı: Geçen ayın ortalama birim maliyet fiyatı bu haneye otomatik gelir.

Önceki Aydan Devir: Geçen ayın sayım sonuçları otomatik olarak bu haneye gelir ve stoğun bu ayki açılış birim miktarı kabul edilir.

Not: 1. kısımdaki bu haneler önceki aydan otomatik olarak gelir. Eğer bu ay yeni bir stok kartı açılışı yapılırsa, bu aydan sonraki aylara yeni açılışı yapılan stok kartıda otomatik olarak aktarılır.

2.

Çıkış: Bu hane tamamen otomatiktir. Belirlenen menüdeki reçetelere göre stok düşümünü otomatik olarak yapar.

Manuel Çıkış: Bu hane adı üstünde manueldir. Grup yemeklerinde, davet, düğün, organizasyon v.s. gibi faaliyetlerde yemek çıkışları tek tek yapılmadığından, kullanılan malzeme listesi mutfaktan alınır ve bu hanede manuel olarak tek tek düşülür..

Malzeme Girişi: Fatura giriş sayfasında girilen faturaların ürün müktarları, ilgili ürünler için ilgili günlerde bu haneye otomatik olarak yazılır.

Alış Birim Fiyatı: Fatura giriş sayfasında girilen faturaların ürün birim fiyatları, ilgili ürünler için ilgili günlerde bu haneye otomatik olarak yazılır..

Stok Takip Programı

3.

Stokta Olan Miktar: Hangi tarihte olursanız olun en son elinizde olması gereken stok miktarını bu hanede görebilirsiniz. Bu hane sayesinde ara sayımlarla stok durumunuzu kontrol altında tutabilirsiniz.

Maliyet: Tüketim maliyeti otomatik olarak hesaplanır ve haneye TL olarak yazılır.

Depodaki Ürün Bedeli: Aysonu depo stok sayım sonucuna göre deponuzdaki malın bedeli TL olarak hesaplanır ve otomatik olarak haneye yazılır.

Toplam Tüketim Adedi/KG: Toplam tüketilen ürün miktarı bu haneye otomatik olarak yazılır.

Aysonu Sayım: Bu haneye aysonu yapılan stok sayım sonucu manuel olarak girilir.

Sonuç: Yapılan sayıma göre stoğun durumu otomatik olarak haneye yazılır. Üründen fazla varsa hane yeşile döner, açık varsa hane kırmızı olur.

Tutar Sonucu: Yapılan sayım neticesinde sonucu TL olark hesaplar, işletmenin zararını veya fazlasını gösterir. Ekside ise hane kırmızı olur, artıda ise yeşile döner.

4.

Toplam maliyet ve toplam tüketim miktarını gösterir bilgi ekranıdır. Bu bölümdeki tikli olan yeri işaretlemezseniz 3. kısımdaki hiçbir hane çalışmaz. 3. kısım ve sayım sonucunu bu alandaki tiki koyarak görebilirsiniz.

Bu bölümde kısayol ürün sorgulama alanıda mevcuttur. Bu alanı kullanarak ürünlerin stok hareketlerini kısa yoldan sorgualyıp gözlemleyebilirsiniz.

Tarih ve Giriş Çıkış Seçiniz: Sorgulamak istediğiniz tarihi, girişi, çıkışı bu bölüme manuel girebilirsiniz.

Ürün Adı: Stok adını bu bölüme girebilirsiniz.

Bu iki giriş sonrasında kesişen nokta size altındaki ekranda görülecektir. Yukarıdaki örnekte dana nuarın 01.07.2015 tarihinde üretim çıkışı olup olmadığı sorgulanmıştır ve karşılığda altında verilmiştir. Tablodanda görüneceği üzere sonuç 0,00'dır.

5.

Bu bölüm tamamen otomatiktir. Sayım sonucunu stoktaki ana gruplara göre TL cinsinden otomatik hesaplar ve ilgii hanelere yazar.

Yiyecek İçecek: Gıda etiketli stokların toplamını verir.

Temizlik: Temizlik etiketli stokların toplamını verir.

Tüketim: Tüketim etiketli stokların toplamını verir.

Lpg: Lpg etiketli stokların toplamını verir.

Toplam: Toplam stok bedelini otomatik olarak hesaplar ve haneye yazar.