MENÜ SATIŞ SAYFASI
Menü Satış Sayfası

Menülerin girişi bu sayfa üzerinden yapılır. Menü ilavesi veya fiyat değişikliği varsa bu sayfa üzerinden girişi yapılır, sonraki aylara otomatik olarak aktarılır.

1.

KDV Türü: Ürünün hangi KDV oranıyla satıldığı bu haneye manuel yazılır.

Türü: Ürünün türü bu haneye yazılır.

Ürün Adı: Ürünün adı bu haneye yazılır.

Birim Maliyet Fiyatı: Oluşturulmuş reçetelerden yemeğin maliyeti otomatik hesaplanarak bu haneye yazılır.

Birim Satış Fiyatı: Yemeğin satış fiyatı bu haneye yazılır. Eğer değişiklik varsa bu haneden manuel düzeltilir. Değişiklik olmadığı takdirde bir önceki aydan fiyat otomatik gelir.

Tarihler Bölümü: Adisyon sayfasındaki satış girişlerine göre buraya otomatik satış bilgileri aktarılır.

2.

Maliyet: Ay içinde yapılan toplam satışların ürün maliyeti bu haneye otomatik olarak yazılır.

Ciro: Ay içinde yapılan toplam satışların ürün cirosu bu haneye otomatik olarak yazılır.

Toplam Aylık Tüketim: İlgili ay içerisinde hangi üründen ne kadar satıldığı bilgisi otomatik olarak hesaplanır ve bu haneye yazılır.

3.

Bu bölüm tamamen otomatiktir, ilgili yemek türlerinin ne kadarının ay içinde ne kadar ciro yaptığı TL ve % olarak bilgisini verir otomatik alandır.

Bu bölümde kısayol ürün sorgulama alanıda mevcuttur. Bu alanı kullanarak ürünlerin satış hareketlerini kısa yoldan sorgualyıp gözlemleyebilirsiniz.

Tarih ve Giriş Çıkış Seçiniz: Sorgulamak istediğiniz tarihi bu bölüme manuel girebilirsiniz.

Ürün Adı: Ürün adını bu bölüme girebilirsiniz.