MENÜ ÖDENMEZ SAYFASI
Menü Ödenmez Sayfası

Bu sayfa tamamen otomatiktir. Ödenmez satışların gösterildiği sayfadır.

1.

KDV Türü: Ürünün hangi KDV oranıyla satıldığı bu haneye otomatik gelir.

Türü: Ürünün türü bu haneye otomatik gelir.

Ürün Adı: Yemeğin adı bu haneye otomatik yazılır.

Birim Maliyet Fiyatı: Oluşturulmuş reçetelerden yemeğin maliyeti otomatik hesaplanarak bu haneye yazılır.

Birim Satış Fiyatı: Yemeğin satış fiyatı bu haneye otomatik gelir.

Tarihler Bölümü: Adisyon sayfasındaki ödenmez girişlerine göre buraya otomatik satış bilgileri aktarılır.

2.

Maliyet: Ay içinde yapılan toplam ödenmezlerin maliyeti bu haneye otomatik olarak yazılır.

Ciro: Ay içinde yapılan toplam ödenmez satışların ürün cirosu bu haneye otomatik olarak yazılır.

Toplam Aylık Tüketim: İlgili ay içerisinde hangi üründen ne kadar ödenmez satıldığı bilgisi otomatik olarak hesaplanır ve bu haneye yazılır.

3.

Bu bölüm tamamen otomatiktir, ilgili yemek türlerinin ne kadarının ay içinde ödenmez olarak ne kadar ciro yaptığı TL ve % olarak bilgisini verir otomatik alandır.

Bu bölümde kısayol ürün sorgulama alanıda mevcuttur. Bu alanı kullanarak ürünlerin satış hareketlerini kısa yoldan sorgualyıp gözlemleyebilirsiniz.

Tarih ve Giriş Çıkış Seçiniz: Sorgulamak istediğiniz tarihi bu bölüme manuel girebilirsiniz.

Ürün Adı: Ürün adını bu bölüme girebilirsiniz.