KADROLU PERSONEL PUANTAJ SAYFASI
Personel Puantaj Sayfası

Kadrolu personel puantajının tutulduğu sayfadır. Bu sayfa ile kadrolu çalışanlarınızın şirketinize olan maliyeti hesaplanır.

1.

Görevi: Pereonelin görevi bu haneye yazılır.

Adı: Pereonelin adı bu haneye yazılır.

Soyadı: Pereonelin soyadı bu haneye yazılır.

2.

Pesonel hangi gün işbaşı yaptıysa o günden başlanarak puantaj defteri doldurulur. İlgili kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

M: Normal gün (Çalışma günü).

O: Haftalık izin.

Y: Ücretli izin.

B: Resmi gün-Bayram izni.

Z: Ücretsiz izin.

R: Hastalık raporu.

A: İş kazası raporu.

3.

Bu bölüm tamamen otomatiktir. Ay içinde yapılan çalışma günleri otomatik hesaplanır, yazılan puntaj işlemlerine göre ilgila henlere yazılır.

4.

Brut Maaş: Peronelin brut maaşı manuel olarak bu haneye yazılır.

Günlük Brut: Personelin 1 gün için ne kadar brut maaş hakettiği otomatik olarak hesaplanır ve bu haneye yazılır.

Çalıştığı Gün: Personelin çalıştığı gün otomatik olarak hyesaplanarak haneye yazılır.

Toplam Hakediş: Peronelin ilgili işaretlemeler sonucu aylık hak ettiği brut maaşı otomatik olarak hesaplanarak bu haneye yazlır.